Volito är en privatägd investmentkoncern med huvudkontor i Malmö.

Volito är en privatägd investmentkoncern med huvudkontor i Malmö. Verksamheten grundades 1991, ursprungligen inriktad på flygleasing. Företaget nådde snabbt framgångar varpå verksamheten breddades och Volito inledde en expansion.

Idag är Volito en starkt tillväxtorienterad koncern byggd på balanserat risktagande och långsiktighet. Verksamheten är indelad i tre diversifierade affärsområden: Fastigheter, Industri och Portföljinvesteringar, områden som var för sig utvecklar egna affärsenheter, affärssegment och dotterbolag.

Affärsområde Fastigheter består av Volito Fastigheter som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Malmöregionen. Verksamheten präglas av långsiktighet, effektiv förvaltning, hög servicegrad och nära relationer med kunder och partners. Volito Fastigheter har kontinuerligt utvecklat sitt bestånd för att stärka sin närvaro i Malmöregionens mest attraktiva områden. I företagets målsättningar ingår att positionera Volito Fastigheter som ett av Malmös mest kända fastighetsbolag, och det bästa avseende förvaltning och kundrelationer.

Affärsområde Industri startar, förvärvar och utvecklar industrirelaterade verksamheter. Idag består affärsområde Industri av Volito Automation, en snabbt växande organisation inriktad på kunskapsintensiva bolag inom industriell automation. Volito Automation har på kort tid etablerat en välrenommerad verksamhet i Sverige, Finland och Norge, bestående av ett flertal dotterbolag inom hydrauliska lösningar.

Volito Automation står förberett för att starta ytterligare automationsinriktade verksamheter, inom områden som pneumatik, elektronik, styr- och reglerteknik samt robotteknik.

Inom affärsområde Portföljinvesteringar har Volito betydande delägarskap i såväl börsnoterade som onoterade bolag. Volito har en engagerad ägarfilosofi inriktad på stabil och långsiktig tillväxt. Koncernen strävar efter aktiva delägarskap med engagemang i bolagens styrelser.

Volito har en diversifierad portfölj med innehav i Peab AB (publ), Bulten AB (publ), Anticimex AB, Sdiptech AB (publ), Avensia AB (publ) samt EQTs fonder.

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag. Bulten är en av de största leverantörerna av fästelement till den europeiska fordonsindustrin. Anticimex är en ledande global specialist inom skadedjurskontroll, som genom förebyggande åtgärder, ny teknik och hållbara lösningar skapar hälsosamma miljöer för både företag och privatpersoner. Sdiptech är en nischad teknikkoncern inom urban infrastruktur. Avensia är ett ledande företag inom e-handel. EQT är en ledande investeringsfirma med verksamhet i Europa, Asien och USA.

Nyheter

2019-04-02

Årsredovisning 2018

Vår årsredovisning för 2018 finns nu upplagd som ett PDF-dokument.

Hela nyheten

Våra årsrapporter

Styrelse och ledning

Styrelse

Sittande från vänster: Karl-Fredrik Granlund, styrelseledamot. Peter Granlund, styrelseledamot. Axel Granlund, styrelseledamot. Stående från vänster: Ulf Liljedahl, VD och koncernchef. Karl-Axel Granlund, styrelseordförande. Lennart Blecher, styrelseledamot.

Ledning

Från vänster: Ulf Liljedahl (VD, Volito AB), Pelle Hammarström (VD, Volito Fastigheter), Fredrik Molested (CFO, Volito AB), Johan Frithiof (VD, Volito Automation)

Kontaktpersoner

Ulf Liljedahl

VD och Koncernchef Volito AB

040-660 30 00 [email protected]

Fredrik Molested

Ekonomichef Volito AB

040-660 30 04 [email protected]

Camilla Linde

Executive Assistant

040-660 30 18 [email protected]

Carin Billsten

Redovisningsekonom

040-660 30 08 [email protected]

Sanna Persson

Redovisningsekonom

040-660 30 10 [email protected]

Pia Anderhov Wallhoff

Koncernredovisningsansvarig

040-660 30 26 [email protected]

Niklas Madestam

Business Controller

040-660 30 16 [email protected]

Socialt ansvar

I över tjugo år har Volitogruppen byggt sina affärsrelationer och sina verksamheter på ett antal gemensamma och orubbliga grundpelare. För oss går vägen till framgång via varaktiga och ömsesidigt goda relationer. Vi grundar varje beslut och varje agerande på långsiktighet och stark ansvarskänsla. Förtroendekapitalet är vår starkaste tillgång.

Genom åren har vi haft förmånen att nå stora framgångar. Med samma grundpelare som i verksamheten försöker vi därför att på olika sätt ge tillbaka. Bland annat stödjer vi företagare med kloka idéer, sponsrar idrottande ungdomar och hjälper människor i utsatta situationer att påverka sin framtid.