In english

Välkommen till Volitogruppen

Volito är en privatägd investmentkoncern med huvudkontor i Malmö. Koncernen grundades 1991 genom förvärv och sammanslagning av två etablerade flygleasingföretag. Det nya bolaget fick namnet Volito, som på latin betyder ”Jag flyger, Jag strävar uppåt”. Bolaget nådde tidigt stor framgång och efterhand inleddes en expansion.

Idag är Volitogruppen en koncern med tre diversifierade och starka affärsområden: Fastigheter, Industri och Flyg. Inom Volitogruppens olika affärsområden finns även substantiella innehav i börsnoterade bolag med inflytande på styrelsenivå, ägande i intresseföretag samt samägda bolag. Totalt har Volitokoncernen ett justerat eget kapital om 2 181,0 miljoner kronor.

 

Område 

 • Affärsområde Fastigheter

  Affärsområde Fastigheter består av det helägda dotterbolaget Volito Fastigheter AB. Företaget äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Malmöregionen. Verksamheten präglas av långsiktighet, effektiv förvaltning, hög servicegrad och nära relationer med kunder och partners.

 • Affärsområde Industri

  Affärsområde Industri investerar i väletablerade industriföretag med långsiktiga tillväxtmöjligheter.
  Ambitionen är att bygga upp en position på de nordiska marknaderna som en ledande leverantör av lösningar inom industriell hydraulik.

 • Affärsområde Flyg

  Affärsområde Flyg består av det helägda Volito Aviation AB, ett holdingbolag som genom sina dotterbolag förvärvar, finansierar och leasar ut kommersiella flygplan. I Volito Aviation förenas mångårig erfarenhet av flygleasing med specialistkunskaper inom bland annat juridik, marknadsföring, administration, underhåll, finansiering och riskhantering.