Volito är en privatägd investmentkoncern med huvudkontor i Malmö.

Volito är en privatägd investmentkoncern med huvudkontor i Malmö. Verksamheten grundades 1991, ursprungligen inriktad på flygleasing. Företaget nådde snabbt framgångar varpå verksamheten breddades och Volito inledde en expansion.

Idag är Volito en starkt tillväxtorienterad koncern byggd på balanserat risktagande och långsiktighet. Verksamheten är indelad i tre diversifierade affärsområden: Fastigheter, Industri och Noterade innehav, områden som var för sig utvecklar egna affärsenheter, affärssegment och dotterbolag.

Affärsområde Fastigheter består av Volito Fastigheter som äger och förvaltar kommersiella fastigheter i Malmöregionen. Verksamheten präglas av långsiktighet, effektiv förvaltning, hög servicegrad och nära relationer med kunder och partners. Volito Fastigheter har kontinuerligt utvecklat sitt bestånd för att stärka sin närvaro i Malmöregionens mest attraktiva områden. I företagets målsättningar ingår att positionera Volito Fastigheter som ett av Malmös mest kända fastighetsbolag, och det bästa avseende förvaltning och kundrelationer.

Affärsområde Industri startar, förvärvar och utvecklar industrirelaterade verksamheter. Idag består affärsområde Industri av Volito Automation, en snabbt växande organisation inriktad på kunskapsintensiva bolag inom industriell automation. Volito Automation har på kort tid etablerat en välrenommerad verksamhet i Sverige, Finland och Norge, bestående av ett flertal dotterbolag inom hydrauliska lösningar.

Volito Automation står förberett för att starta ytterligare automationsinriktade verksamheter, inom områden som pneumatik, elektronik, styr- och reglerteknik samt robotteknik.

Inom affärsområde Noterade innehav har Volito betydande och aktiva delägarskap i börsnoterade bolag. Volito har en engagerad ägarfilosofi inriktad på stabil och långsiktig tillväxt, och koncernen är representerad i bolagens respektive styrelser.

Affärsområdet består idag av innehav i Peab AB och Bulten AB. Peab AB är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag. Volito är en av företagets större ägare. Bulten AB är en av de största leverantörerna av fästelement till fordonsindustrin i Europa. Volito är största ägare i Bulten AB.

Nyheter

2018-01-30

Johan Frithiof utses till ny VD för Volito Automation AB

Styrelsen i Volito Industri AB har utnämnt Johan Frithiof till ny verkställande direktör för Volito Automation AB. Johan tillträder posten senast 1 mars 2018 och ersätter Thomas Larsson som kommer att lämna Volitogruppen. Johan kommer närmast från befattningen som verkställande direktör för FAS Converting Machinery AB.

Hela nyheten

Våra årsrapporter

Styrelse och ledning

Styrelse

Sittande från vänster: Lennart Blecher, styrelseledamot. Karl-Axel Granlund, styrelseordförande. Ulf Liljedahl, VD och koncernchef. Stående från vänster: Karl-Fredrik Granlund, styrelseledamot. Peter Granlund, styrelseledamot. Axel Granlund, styrelseledamot.

Ledning

Från vänster: Thomas Larsson (VD, Volito Automation), Fredrik Molested (CFO, Volito AB), Pelle Hammarström (VD, Volito Fastigheter), Ulf Liljedahl (VD, Volito AB)

Kontaktpersoner

Ulf Liljedahl

President & CEO

040-660 30 00 [email protected]

Fredrik Molested

CFO Volito Group

040-660 30 04 [email protected]

Camilla Linde

Executive Assistant

040-660 30 18 [email protected]

Carin Billsten

Accounting

040-660 30 08 [email protected]

Pia Anderhov-Wallhoff

Group controller

040-660 30 26 [email protected]

Socialt ansvar

I över tjugo år har Volitogruppen byggt sina affärsrelationer och sina verksamheter på ett antal gemensamma och orubbliga grundpelare. För oss går vägen till framgång via varaktiga och ömsesidigt goda relationer. Vi grundar varje beslut och varje agerande på långsiktighet och stark ansvarskänsla. Förtroendekapitalet är vår starkaste tillgång.

Genom åren har vi haft förmånen att nå stora framgångar. Med samma grundpelare som i verksamheten försöker vi därför att på olika sätt ge tillbaka. Bland annat stödjer vi företagare med kloka idéer, sponsrar idrottande ungdomar och hjälper människor i utsatta situationer att påverka sin framtid.